Quy trình triển khai phần mềm LION

Để triển khai một phần mềm quản lý thành công đem lại hiệu quả ứng dụng cao cho doanh nghiệp, đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa bên cung cấp phần mềm và bên tiếp nhận phần mềm, chính vì vậy, các yêu cầu đặc thù của khách hàng sẽ được các chuyên viên kỹ thuật của chúng tôi kết hợp với người dùng của các phòng ban có liên quan của khách hàng tiến hành khảo sát, hiệu chỉnh, triển khai và chuyển giao chương trình phần mềm một cách hoàn chỉnh đáp ứng được những nhu cấu khác biệt của từng doanh nghiệp.

1. Sơ đồ

2. Các giai đoạn triền khai:

Trong quá trình triển khai hệ thống phần mềm quản lý Lion cho nhiều Doanh nghiệp trong thời gian qua, chúng tôi ước tính toàn bộ thời gian để triển khai dự án vào khoảng 08 tuần cho các công ty vừa và nhỏ, đối với các doanh nghiệp lớn, chúng tôi phải khảo sát và sau đó sẽ có thời gian cụ thể hơn. Các công việc sẽ được chúng tôi thực hiện liên tiếp qua các bước sau:

(1)  Khảo sát hiện trạng và thu thập các yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp: 01 tuần

Trước khi đưa hệ thống vào triển khai, các nhân viên triển khai phần mềm của chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát chi tiết các yêu cầu của Doanh nghiệp, tất cả các yêu cầu sẽ được chúng tôi ghi nhận và thông qua trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

(2) Hiệu chỉnh phần mềm theo các yêu cầu đã khảo sát và thống nhất: 06 tuần

Căn cứ vào các yêu cầu đã được thống nhất giữa 02 bên trong giai đoạn khảo sát, chúng tôi sẽ tiến hành hiệu chỉnh phần mềm theo tất cả các yêu cầu đó.

(3) Chuyển đổi danh mục từ hệ thống cũ lên hệ thống mới (Nếu có): 01 ngày

Trước khi đưa phần mềm vào sử dụng chính thức tùy theo lượng dữ liệu của các danh mục là lớn hay nhỏ, chúng tôi sẽ đưa ra khuyến cáo với Doanh nghiệp là sẽ nhập mới hoặc chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.

(4) Đào tạo và chuyển giao phần mềm: 01 tuần

Để người sử dụng có thể khai thác được tối đa khả năng của phần mềm, thì người dùng cần phải được hướng dẫn. Mỗi người sử dụng khi tham gia khóa đào tạo và chuyển giao của chúng tôi đều có thể nắm rõ về quy trình nghiệp vụ quản lý và nắm bắt tất cả các phân hệ, tiện ích do hệ thống mang lại nhằm đảm bảo việc sử dụng hệ thống một cách hiệu quả nhất

(5) Bảo hành chương trình: 18 tháng

Hệ thống sẽ được chúng tôi bảo hành miễn phí trong vòng 18 tháng. Trong thời gian bảo hành chúng tôi sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp cập nhất mới các quy định mới nhất của Nhà nước về tài chính kế toán. Việc hỗ trợ có thể thực hiện qua điện thoại, email, hệ thống hỗ trợ trực tuyến hoặc đến trực tiếp tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp

(6) Bảo trì hằng năm:

Sau khi hết thời hạn bảo hành 18 tháng, Lion và khách hàng sẽ ký hợp đồng bảo trì hằng năm với chi phí hợp lý nhằm duy trì khả năng vận hành phần mềm ổn định và lâu dài.

(7) Nâng cấp, mở rộng phần mềm:

Chúng tôi có thể khẳng định sẽ là nhà cung cấp chương trình kế toán và các dịch vụ về kế toán phù hợp nhất đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu không chỉ ở hiện tại mà còn sẵn sàng cho các yêu cầu về sự phát triển của Quý Công ty và biến đổi khách quan về chính sách, chế độ kế toán tài chính của nhà nước trong tương lai.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status