Quản lý hệ thống

Phân hệ này gồm các tính năng và chức năng sẽ hỗ trợ việc khởi tạo và định nghĩa những tiêu chí sẽ sử dụng chung như quản lý người sử dụng, quản lý số liệu, quản lý các danh mục dùng chung, thực hiện các khai báo ban đầu, làm nền tảng hỗ trợ việc quản trị hệ thống cho các phân hệ khác trong phần mềm và quản lý toàn bộ việc bảo mật dữ liệu.

  • Lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho, cách tính tỷ giá ghi sổ đối với các đối tượng có gốc ngoại tệ, có các trường thông tin tự do để người dùng tự định nghĩa để quản lý theo các yêu cầu đặc thù...
  • Dễ dàng khai báo, thiết lập các tham số chung về hệ thống của phần mềm phù hợp với yêu cầu quản lý dữ liệu của doanh nghiệp.
  • Cho phép khai báo định nghĩa các thông tin trên màn hình cập nhật và các trạng thái hiển thị trên từng chứng từ nghiệp vụ phát sinh.
  • Bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng.
  • Ngoài ra chương trình còn cho phép phân quyền, giới hạn quyền theo nhóm người sử dụng nhằm giảm thiểu thời gian, thao tác cho cán bộ quản trị.
  • Chương trình cũng cho phép phân quyền truy nhập theo mã đơn vị cơ sở cho người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng nhằm nâng cao tính bảo mật dữ liệu giữa các đơn vị trong công ty.
  • Để tránh những nhầm lẫn và an toàn số liệu Lion có các chức năng lưu trữ số liệu thủ công hoặc tự động thực hiện theo lịch khai báo, số liệu có thể được khóa lại theo các tùy chọn – khóa theo chứng từ, khóa theo đơn vị cơ sở…

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status