Quản lý hàng tồn kho

Phân hệ này quản lý và cung cấp thông tin tức thời tất cả các nghiệp vụ về nhập xuất tồn và luân chuyển hàng hóa, giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, luân chuyển và sử dụng hàng hóa, tránh thiệt hại trong lưu trữ.

Phân hệ này cho phép tính giá vốn hàng tồn kho theo các phương pháp thông dụng và tạo ra các báo cáo phân tích chi tiết về hàng hóa nhằm đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả hơn.

1. Sơ đồ 

2. Những điểm chính:

 • Lập và in Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu xuất điều chuyển, Phiếu xuất lắp ráp và Phiếu xuất công cụ dụng cụ trực tiếp trên phần mềm.
 • Nhập/xuất theo nhiều đơn vị tính (Kg-Tấn, Lon-Thùng, Chai-Két ...).
 • Phân bổ chi phí vận chuyển và chi phí khác (phí hải quan, phí bốc dỡ,…) cho vật tư, lô, kho hàng hoặc phiếu nhập cụ thể.
 • Quản lý hạn mức vật tư, hàng hóa tồn trong kho (khai báo số lượng tồn kho tối đa, tối thiểu)
 • Quản lý và theo dõi đơn hàng, đồng thời dựa trên kế hoạch sản xuất, mức tồn kho để tính và đưa ra kế hoạch hàng mua.
 • Cập nhật kiểm kê định kỳ, tự động tạo các phiếu xuất khi đã có giá trị kiểm kê.
 • Cho phép phân loại vật tư theo các loại sau: Vật tư, CCLĐ, Hàng hoá, Bán thành phẩm, Thành phẩm v.v.
 • Nhiều phương pháp tính giá hàng xuất kho: Nhập trước xuất trước (FIFO), bình quân gia quyền liên hoàn, bình quân gia quyền cuối kỳ, thực tế đích danh, ... 
 • Truy vấn nhanh nhập xuất tồn theo nhiều góc độ: theo mặt hàng, theo quy cách, theo kho, theo tài khoản, theo phiếu nhập, theo vị trí, v.v.

3. Báo cáo:

 • Thẻ kho, Bảng tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn, Bảng kê nhập/xuất vật tư – hàng hóa, Bảng kê xuất khuyến mãi, Sổ chi tiết vật tư.
 • Báo cáo tồn kho theo hạn mức, Báo cáo vật tư chậm luân chuyển, Báo cáo tuổi hàng tồn kho theo phiếu nhập cuối, Báo cáo nhu cầu vật tư …

4. Kết nối với các phân hệ khác:

 • Kết nối các phân hệ khác: Quản lý Mua hàng, Quản lý Bán hàng, Sản xuất - Giá thành và Kế toán tổng hợp.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status