Sản phẩm

Bán hàng - Công nợ phải thu

images/item/item_s21.JPG

Mua hàng - Công nợ phải trả

images/item/item_s20.JPG

Quản lý Tiền mặt - Tiền gởi - Tiền Vay

images/item/item_s19.JPG

Lập và theo dõi Ngân sách

images/item/item_s18.JPG

Các tính năng nổi bật của phần mềm LION

images/item/item_s15.JPG

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status