Mua hàng - Công nợ phải trả

MUA HÀNG – CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Phân hệ này được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Giúp các nhà quản lý lập kế hoạch mua hàng, lên các báo cáo quản trị chi tiết và giúp người sử dụng tìm kiếm nhanh chóng các thông tin cũng như theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng, hợp đồng, đơn hàng để ra các quyết định thanh toán hợp lý và có lợi nhất cho doanh nghiệp

1. Sơ đồ

2. Những điểm chính:

 • Quản lý đơn đặt hàng mua (PO), theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng
 • Quản lý chi tiết hàng hóa mua về bao gồm giá mua, chi phí vận chuyển bốc dỡ, thuế nhập khẩu, VAT,…
 • Theo dõi chi tiết công nợ theo từng nhà cung cấp, hợp đồng, hóa đơn,...
 • Theo dõi hạn thanh toán phải trả chi tiết cho từng hóa đơn, nhà cung cấp
 • Hỗ trợ các hình thức mua hàng: Mua nội địa, mua nhập khẩu, mua nhập khẩu ủy thác. 
 • Hỗ trợ các hình thức nhận hàng: Mua nhập kho; Không nhập kho bán thẳng; Chuyển thẳng SX/Xây dựng. 
 • Hóa đơn chi phí mua hàng có thể phân bổ ngay hoặc phân bổ sau (cùng kỳ hoặc khác kỳ) cho nhiều chứng từ nhận hàng hay nhiều hóa đơn mua hàng. Phương pháp phân bổ đa dạng: theo số lượng; theo giá trị; hoặc phân bổ tay.
 • Đối với các công ty thương mại, chương trình hỗ trợ phân bổ chi phí mua hàng theo giá trị hàng xuất bán.
 • Hỗ trợ loại nghiệp vụ với các giá trị mặc định (vd: tài khoản, phương thức thanh toán, loại tiền, v.v.) giúp cho khi lập đơn hàng, hóa đơn thao tác nhanh và chính xác hơn. 
 • In hợp đồng, đơn hàng, phiếu nhập kho, phiếu mua hàng đặc thù. 
 • Truy vấn nhanh và in báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng, đơn hàng, nhận hàng, và thanh toán.

3. Báo cáo:

 • Lập các báo cáo thuế GTGT, hỗ trợ kết xuất các báo cáo về thuế ra chương trình kê khai thuế của Tổng cục thuế hoặc ra Excel, Pdf, Xml …
 • Báo cáo Phân tích doanh số mua, chi phí mua hàng theo nhiều góc độ khác nhau: nhà cung cấp, nhóm khách hàng, loại hàng hóa, nhóm hàng hóa, v.v.
 • Báo cáo mua hàng: Báo cáo chi tiết mua. Sổ nhật ký mua hàng. Báo cáo tổng hợp nhập mua. Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.
 • Báo cáo công nợ mua: Bảng đối chiếu công nợ. Tổng hợp phát sinh công nợ mua. Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán (tuổi nợ). Tổng hợp phát sinh công nợ theo đơn hàng, …
 • Báo cáo quản trị: Theo dõi đơn hàng, Bảng kê / Báo cáo tổng hợp đơn hàng/hợp đồng, Báo cáo kế hoạch thời hạn giao hàng theo đơn hàng mua / hợp đồng mua…

4. Kết nối với các phân hệ khác:

 • Kết nối các phân hệ: Vốn bằng tiền. Quản lý Hàng tồn kho và Kế toán tổng hợp.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status