Bán hàng - Công nợ phải thu

BÁN HÀNG – CÔNG NỢ PHẢI THU

Phân hệ này cho phép theo dõi quy trình bán hàng từ khâu câp nhật đơn hàng bán, hợp đồng, xuất hóa đơn và thu tiền hàng. Phân hệ này không chỉ giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi, quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác góp phần quản lý dòng tiền hiệu quả hơn, thúc đẩy việc thu tiền một cách nhanh chóng mà cón giúp Lãnh đạo nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời, nhanh chóng.

1. Sơ đồ

2. Những điểm chính:

 • Quản lý đơn đặt hàng bán (SO), theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng
 • Xử lý các loại thuế và phí như thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, v.v
 • Kiểm soát hạn mức tín dụng và số dư tồn kho khi nhận đơn hàng hay khi xuất hóa đơn bán hàng. 
 • Theo dõi chi tiết công nợ theo từng đơn hàng, khách hàng, hợp đồng, hóa đơn,...
 • Theo dõi hạn thanh toán phải thu chi tiết cho từng hóa đơn, từng khách hàng, …
 • Tự động tính giá vốn của hàng bán theo nhiều phương pháp khác nhau: Đích danh, giá trung bình tháng, trung bình thời điểm, giá nhập trước xuất trước.
 • Quản lý chiết khấu khuyến mại: khi lập đơn hàng, lập hóa đơn chương trình tự động lấy giá theo chính sách giá đã định nghĩa trước, tính được số lượng hàng khuyến mãi, tính giá trị chiết khấu theo chính sách khuyến mãi đã định nghĩa trước. 
 • Quản lý công nợ chi tiết theo đối tượng, nguyên tệ gốc, tài khoản, chứng từ và các khoản mục (hợp đồng, dự án, công trình v.v.)

3. Báo cáo:

 • Lập các báo cáo thuế GTGT, hỗ trợ kết xuất các báo cáo dữ liệu về thuế ra chương trình kê khai thuế của Tổng cục thuế hoặc ra Excel, Pdf, Xml …
 • In báo cáo bán hàng: Bảng kê /sổ chi tiết bán hàng. Phân tích bán hàng (theo nhiều chỉ tiêu khác nhau). Báo cáo bán hàng, Sổ nhật ký bán hàng ….
 • Báo cáo lãi gộp theo từng hóa đơn, khách hàng, mặt hàng.
 • Báo cáo Phân tích doanh số theo nhiều góc độ khác nhau: khách hàng, nhóm khách hàng, sản phẩm, nhóm sản phầm, nhân viên kinh doanh, v.v. 
 • Báo cáo công nợ: Đối chiếu công nợ phải thu. Sổ tổng hợp/chi tiết công nợ phải thu (nhiều tiêu thức). Báo cáo nợ phải thu theo hạn thanh toán (tuổi nợ)…
 • Báo cáo quản trị: Báo cáo theo dõi đơn hàng bán, Bảng kê / tổng hợp đơn hàng / hợp đồng bán, Báo cáo kế hoạch thời hạn giao theo đơn hàng / hợp đồng, Báo cáo doanh số bán hàng (theo cửa hàng, nhân viên…), Báo cáo kế hoạch thu tiền bán các kỳ, …

4. Kết nối với các phân hệ khác:

 • Kết nối các phân hệ khác: Vốn bằng tiền, Quản lý Hàng tồn kho, Kế toán tổng hợp.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status